utánfutók, trailerek, tetőbokszok, furgonok bérbeadása, kölcsönzése Veresegyházon

Bérleti feltételek

Felhívjuk bérlőink figyelmét, hogy a telefonon vagy a szóbeli foglalásokat csak tájékoztató jellegűnek vesszük mind addig amíg a bérleti díj vagy kaució egy részével nem erősítik meg a bérlési szándékot! 

Gépjármű BÉRLÉS FELTÉTELEK:

Bérlési feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány, valamint gépjármű vezetői engedély (nem kezdő, legalább 2 éves)
 • Kaució, ár-érték arányú, alkalmazásfüggő (*külföld, belföld, hosszú távú bérlés)

A bérléséhez szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány
 • Lakcímkártya
 • Bérlő nevére és lakcímére szóló utolsó befizetett közüzemi csekk
 • Mobil telefon elérhetőség, ami a bérlőnél csörög

Cégek esetén:

 • Aláírási címpéldány
 • Cégjegyzésre jogosulttól hivatalos megbízás
 • Bankszámláról küldött kaució

Gépjármű átvétele és visszavétele:

 • A gépjármű, utánfutó és egyéb bérelhető eszközök díja minden esetben 24 órára (1 teljes napra) vonatkoznak.
 • Átadás átvétel személyesen a telephelyünkön nyitvatartási időben. H-P: 7,30-17,00-ig Sz: 08-13,00-ig.
 • A visszaadás késedelme esetén pótdíjat számítunk fel! Amennyiben előre nem várt esemény miatt késik a visszaadás, kérjük, jelezze! A bérlési időlejárta után történő használat esetén – amennyiben Ön a szerződéskötéskor megadott elérhetőségeken nem elérhető - jogi lépéseket teszünk! Fél napot meghaladó késedelmes visszaadás esetén teljes napi bérlési díjat számítunk fel! Ha a gépjárműben/utánfutóban, bérelt eszközökben kár keletkezett, haladéktalanul értesítsen minket!

Használat:

Használat során kérjük fokozottan figyeljen arra, hogy az Ön által vezetett jármű nagyobb, hosszabb lehet az Ön által a hétköznapokban használt járműveknél, így a kanyarodó ívek a féktávok a megszokott parkolók, beállók magassági vagy szélességi méretei eltérhetnek és kellemetlenül meglephetik Önt! Ha bizonytalan a parkolásnál, be/ki hajtásnál, kérjen külső segítséget! Figyeljen a megnövekedett súly miatti féktávokra!

A járműveket teletankolva, tisztán adjuk át és így is várjuk vissza. A természetes használatból fakadó koszolódásra nem számítunk fel takarítási költséget, de ettől eltérő esetben a bérbe adó jogosult a takarítási költséget a kaucióból levonni!

TILOS a járművekben állatot szállítani!!! Az autókban TILOS a dohányzás!!!

Az autókban történő dohányzás utáni szellőztetés és takarítás minimális díja 20.000,- Ft!

Autóink, utánfutóink kulturált utastérrel és raktérrel rendelkeznek, hogy abban komfortosan és kényelmesen töltsék az utazás, szállítás idejét, értékes vagy kényes dolgait megfelelő körülmények között szállítsák. Éppen ezért, kérjük, hogy Ön is vigyázzon rá, hogy a következő bérlőnek is kulturált komfortos szállítást tudjunk biztosítani.

Amennyiben a bérelt járművön a működés során hibát/ rendellenességet/sérülést tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket!

A járművek esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállítás miatt a bérbe adót felelősség nem terheli (vismajor), viszont a bérbe adó a lehetőségekhez képest csere gépjárművet biztosít, vagy a szállítás más módon történő megoldását felajánlhatja.

A járművek kulcsát, forgalmi engedélyét a bérlő köteles magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő a jármű esetleges ellopása/eltűnése esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni!

Bérlő köteles a járműveket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a közlekedésben és parkolásoknál körültekintően használni, majd azt lezárva tartani.

Káresemény:

Használat közben előfordulhat más által vagy saját hibából keletkező káresemény Ilyenkor a lehetőségekhez képest kérjük, a járműről és a környezetről készítsen fotókat és értesítsen minket! Semmi esetre se kezdje meg a javítást, mentést, amíg velünk nem egyeztetett, mert az ebből fakadó költség minden esetben a bérlőt terheli!

A járművek/utánfutók illetve egyéb bérelt eszközök használata közben keletkezett károkért a Bérlő felel, így a kölcsönzéskor fizetett kaució összegén felül is köteles a teljes kárt megtéríteni! A nem körültekintő közlekedés vagy nem megfelelő használat során bekövetkezett károkozásnál a Bérlőt tovább terheli a javítás ideje alatt kieső bérleti díjak összege is! Bérbe adó a helyreállítás költségét a javítási számlával bizonyítani köteles. A javítások csak szakszervizben végezhetőek el!

A járművek CASCO biztosiasa nem terjed ki a feltörés, vagy a nyitott áruszállító platójáról eltulajdonított károkra, vagy a járművekben hagyott értékek biztosítására! Kérjük, ne hagyja a járművet nyitva, sem járó motorral őrizetlenül!

Amennyiben a bérelt járművön a működés során hibát/ rendellenességet/sérülést tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket! A járművekben a bérleti idő alatt bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege bérbe adónál marad.

A járművek kulcsát, forgalmi engedélyét a bérlő köteles magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő a jármű esetleges ellopása/eltűnése esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni!

Felhívjuk a bérlő figyelmét, hogy a járművek bérlése ideje alatt teljes anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik, az elmulasztott parkolási bírságokat, gyorshajtás, egyéb, a bérlés ideje alatt a bérlő által keletkezett büntetéseket köteles utólag is megfizetni, valamint tudomásul veszi és aláírásával hozzájárul személyi okmányai másolására, illetve a hivatalos szervek (rendőrség, bíróság, parkolási társaság) megkeresése esetén azok átadására!

Bérlő elfogadja, hogy a bérelt járműről átadás-átvételkor fénykép is készülhet.

A bérbe adó a bérléssel kapcsolatos vitás estek rendezésére a Gödöllői járásbíróság illetékességét köti ki.