utánfutók, trailerek, tetőbokszok, furgonok bérbeadása, kölcsönzése Veresegyházon

Vontatási infók

Szabályozás az utánfutók használatáról

Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

  •  a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
  •  az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Tehát B kategóriás jogosítvánnyal is lehet vontatni nehézpótkocsit a fenti szabályok betartása mellett!

Például egy 2000kg össztömegű személygépkocsival melynek a saját tömege 1520kg azzal lehet B kategóriás vezetői engedéllyel vontatni egy 1500kg össztömegű pótkocsit.

 A jogszabály nem határozza meg a vontatható pótkocsi tengelyeinek számát.

Ezért akár kettő tengelyes pótkocsi is vontatható B kategóriás jogosítvánnyal a fent említett szabályok betartása mellett.

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 9.§. 3) bekezdése az alábbi járműfajtákra ír elő fizetési kötelezettséget;

személygépkocsi, a három- vagy négykerekű motorkerékpár, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi. A rendelet hatálya kiterjed valamennyi saját rendszámmal rendelkező járműre, azok tulajdonosára, üzembentartójára, vezetőjére.

A rendelet meghatározza, hogy a parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni.

Autóra kötve parkolt utánfutó esetében a fent részletezett rendelet értelmében az utánfutó után is meg kell váltani a parkolójegyet. Létezhet olyan kivételes helyzet, hogy a "szerelvény" méretére tekintet nélkül csak egy helyet foglal el. Ebben a kivételes helyzetben vitatható az utánfutó bírságolása. Abból kell kiindulni, hogy annyi parkolóhely után kell díjat fizetni, amennyit a jármű adott esetben elfoglal.

Fizető övezetben történő parkolással a parkoló helyet igénybe vevő személy és a parkoló társaság között polgári jogi jogviszony keletkezik. Ezt azért fontos tudni, mert vita esetén, egy esetleges bírósági eljárás során a parkoló társaságnak kell tudni bizonyítania, hogy a parkolás időpontjában az utánfutónak nem volt érvényes parkolójegye valamint, hogy a pótdíj fizetésről szóló felszólítását az utánfutóra közlésre alkalmas módon kihelyezte. Ezt egy önmagában álló utánfutó esetében kétséget kizáró módon a parkolási társaság nem tudja bizonyítani.

A parkolási társaság sokkal könnyebb helyzetben van a bizonyítás szempontjából, ha az utánfutó a gépkocsira van kötve. Ilyen esetben elvárható ugyanis, hogy az utánfutó parkolójegye az azt vontató gépkocsi szélvédője mögé legyen kihelyezve.